„Всичко, което трябва да зная, съм научил в детската градина.  Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.”                                                                  

  Робърт Фулам
ДГ "Щастливо детство" Белослав
     ДГ "Щастливо детство" е общинска детска градина, открита на 28.04.1978г. Детското заведение е създало добри традиции в отглеждането и възпитанието на децата в условия, гарантиращи им равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, защита на техните права, възпитание в дух на толерантност, развитие на индивидуалните им творчески заложби.
   ДГ ”Щастливо детство" е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца до постъпването им в първи клас. Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детското заведение.
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg